Hotel Willa Port **** Conference Resort SPA
Hotel Willa Port **** Conference Resort SPA
190 Ilo艣膰 miejsc
konferencyjnych
193 Ilo艣膰 miejsc
noclegowych
190 Ilo艣膰 miejsc
w restauracji
Sala konferencyjna od 0 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 sal konferencyjnych 0
Nocleg od 0 z艂 / dzie艅
Ilo艣膰 wszystkich pokoi 80
Ulica: Mickiewicza 17Telefon: 89 642 46 00
Miasto: Email: wy艣lij wiadomo艣膰
Kod pocztowy: 14-100Strona internetowa: odwied藕
Wojew贸dztwo: Warmi艅sko-mazurskieRezerwacja: zarezerwuj sal臋/nocleg

Hotel Willa Port **** Conference Resort SPA

Opis obiektu:

Hotel Willa Port Conference Resort & SPA**** le?y tu? nad brzegiem jeziora Drw?ckiego. Znajduj? si? w nim 83 obszerne, klimatyzowane pokoje, ka?dy posiada obszerny taras z meblami ogrodowymi, a wi?kszo?? z nich oferuje wspania?y widok na jezioro. Z hotelem s?siaduje wolnostoj?cy, kameralny budynek apartamentowy daj?cy go?ciom poczucie niezale?no?ci i prywatno?ci. Znajduje si? w nim 30 przestronnych apartamentów z pokojami dziennymi, jedn? lub dwoma sypialniami, kompletnie wyposa?onymi aneksami kuchennymi i obszernymi tarasami. Restauracje dysponuj? letnim tarasem, polecaj? bogaty bufet ?niadaniowy i szeroki wybór da?, stanowi?cych po??czenie nowoczesnych koncepcji kulinarnych i mi?dzynarodowych trendów z tradycyjn? kuchni? regionaln?.

- Konferencje -

Opis:

Hotel Willa Port, konferencje na Mazurach - Hotel specjalizuje si? w organizacji konferencji i spotka? biznesowych.

Willa Port to idealne miejsce na konferencje, szkolenia i imprezy integracyjne na Mazurach. Hotel oferuje nowoczesn? sal? konferencyjn? o powierzchni 288 mkw. z mo?liwo?ci? podzia?u na dwa mniejsze pomieszczenia. Sala jest wyposa?ona w klimatyzacj? i najnowocze?niejsze technologie AV. Posiada du?e zaplecze techniczne mog?ce s?u?y? jako np. garderoba, bezpo?rednie wej?cie, a tak?e s?siaduj?ce z ni? obszerne lobby. Pozwala na organizacj? ka?dego rodzaju konferencji, szkolenia lub imprezy integracyjnej. W Business Room o powierzchni 65 mkw, mo?na zorganizowa? spotkanie lub szkolenie dla 30 osób. Dysponujemy tak?e dwoma salami konferencyjnymi przeznaczonymi dla 20 osób. Do dyspozycji naszych go?ci pozostaje tak?e sala konferencyjna w nale??cym do kompleksu obiekcie Rezydencje Willa Port o powierzchni 50 mkw wyposa?ona w wy?wietlacz LCD ??cza internetowe.

 

Organizuj?c konferencje, szkolenia lub imprezy integracyjne na Mazurach zyskujecie Pa?stwo:

  • nowocze?nie wyposa?one sale konferencyjne
  • profesjonaln? obs?ug? konferencji, szkolenia, imprezy integracyjnej
  • doskona?e warunki do pracy, nauki i zabawy w pi?knym mazurskim regionie
  • malownicze po?o?enie obiektu nad samym brzegiem jeziora
  • bogat? ofert? atrakcji na ka?d? por? roku

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 sal konferencyjnych: 0
Najwi臋ksza sala konferencyjna dla 0 os贸b.
Cena wynajmu sali konferencyjnej od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Nocleg -

Opis:

Hotel dysponuje 83 komfortowymi pokojami. Blisko?? jeziora i pi?kne widoki rozpo?cieraj?ce si? z okien i tarasów pokoi nios? uspokojenie i relaks dla cia?a i ducha.

Z hotelem s?siaduje wolnostoj?cy, kameralny budynek apartamentowy daj?cy go?ciom poczucie niezale?no?ci i prywatno?ci. Znajduje si? w nim 30 przestronnych apartamentów z pokojami dziennymi, jedn? lub dwoma sypialniami, kompletnie wyposa?onymi aneksami kuchennymi i obszernymi tarasami.

Dodatkowe informacje:

Ilo艣膰 wszystkich pokoi: 80
艁膮czna ilo艣膰 miejsc noclegowych 0 os贸b.
Cena pokoju od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Restauracja/Bankiet -

Opis:

W naszych restauracjach oferujemy bogate bufety ?niadaniowe oraz szeroki wybór da? stanowi?cych po??czenie nowoczesnych koncepcji kulinarnych i mi?dzynarodowych trendów z tradycyjn? kuchni? regionaln? wykorzystuj?c? ?wie?e sk?adniki b?d?ce naturalnym bogactwem Warmii i Mazur. Oferujemy tak?e wiele rodzajów przek?sek, deserów, herbat i kaw. Restauracje dysponuj? letnim tarasem z widokiem na jezioro. Na kieliszek dobrego wina lub drinka zapraszamy do baru "Szot". Hotelowe restauracje i bar to tak?e doskona?e miejsca do zorganizowania firmowego bankietu, wesela lub innego przyj?cia.

Dodatkowe informacje:

Posiadamy 0 sale bankietowe.
Najwi臋ksza sala bankietowa dla 0 os贸b.
Cena wynajmu sali bankietowej od 0 z艂 do 0 z艂 / dzie艅.

- Atrakcje -

Opis:

?ód? motorowa - Hotel dysponuje w?asn? motorówk?, któr? udost?pniamy naszym go?ciom wraz ze sternikiem. ?ód? ameryka?skiej stoczni Cobalt ujmuje pi?kn? i dostojn? lini? oraz doskonale wyko?czonym wn?trzem. To szybka i zwrotna jednostka o doskona?ych w?a?ciwo?ciach nautycznych. Jednorazowo mo?e zabra? do sze?ciu pasa?erów. Bezmiar jeziora Drw?ckiego i okolicznych akwenów, niesamowite widoki oraz p?d wiatru we w?osach zapewni? mnóstwo niezapomnianych wra?e? i na d?ugi czas podnios? poziom adrenaliny.

AQUAPARK W kompleksie znajduje si? basen p?ywacki o wymiarach 25 na 12,5m, dwa baseny rekreacyjne, wanny jacuzzi, basen z atrakcjami dla dzieci, sauny ró?nego rodzaju, ?a?nia parowa i wiele innych atrakcji. www.aquaparkostroda.pl

FITNESS CLUB - Kompleks Body Club znajduj?cy si? w centrum miasta, w galerii handlowej, zaprasza do korzystania z si?owni wyposa?onej w nowoczesny sprz?t treningowy marki SportsArt i Szultka. ?wiczenia odbywaj? si? pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, którzy doradz? Pa?stwu przy u?o?eniu racjonalnego planu treningowego i dietetycznego. Skorzystacie tu Pa?stwo tak?e z sauny, solarium oraz us?ug masa?ystów. www.bodyclub.pl

WYCI?G DLA NARCIARZY WODNYCH - W lipcu 2008 roku na Jeziorze Drw?ckim w Ostródzie zosta? uruchomiony, licz?cy 800m, wyci?g dla narciarzy wodnych. Jest to jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych w regionie. Jest to bezpieczny i wygodny sposób jazdy na nartach wodnych, dzi?ki temu, ?e p?ynie si? po sta?ej trasie. ?atwiej tak?e przyswoi? sobie technik? p?ywania na nartach wodnych korzystaj?c z wyci?gu ni? p?yn?c za motorówk?. Nad bezpiecze?stwem korzystaj?cych z wyci?gu ca?y czas czuwa instruktor i ratownik. Na nabrze?u znajduj? si? przebieralnie i natryski dla narciarzy.

TOR KAJAKOWY - Na jeziorze Drw?ckim powsta? tak?e profesjonalny tor kajakowy, na którym mo?na rozgrywa? zawody wszystkich kategorii. Posiada on platform? s?dziowsk? i infrastruktur? pomocnicz?. Odtworzono tak?e dawn? pla??, która mieszka?com i turystom s?u?y?a jeszcze w latach 70-tych ubieg?ego stulecia. Zbudowano nowe pomosty, budynki socjalno-techniczne oraz nawieziono ?wie?y piasek. Na miejscu dzia?a tak?e wypo?yczalnia sprz?tu wodnego.

?EGLUGA - W obr?bie miasta znajduje si? 5 jezior. Najwi?ksze, Jezioro Drw?ckie, jest po??czone Kana?em Ostródzko- Elbl?skim z Zalewem Wi?lanym. Kana? stanowi fenomen sztuki hydrotechnicznej na skal? ?wiatow?. Samorz?d miasta posiada tak?e w?asn? ?eglug? Ostródzko-Elbl?sk? z flotyll? o?miu statków turystycznych. Jej najwi?ksz? atrakcja jest rejs po kanale Ostródzko-Elbl?skim, gdzie mo?na zobaczy? jedyny w ?wiecie nadal funkcjonuj?cy system pochylni. Poszczególne pochylnie wykorzystuj?c nap?d wodny przemieszczaj? statki po l?dzie na specjalnych wózkach. Statki na pi?ciu kolejnych pochylniach na odcinku oko?o 10 km pokonuj? prawie 100 metrow? ró?nic? poziomów "p?yn?c" w tym czasie po l?dzie. www.zegluga.com.pl

GOLF - W odleg?o?ci 35 km od Ostródy na mi?o?ników tego wyj?tkowego sportu czeka luksusowy o?rodek golfowy w Naterkach - Mazury Golf & Country Club. Znajduje si? tu 18-do?kowe pole golfowe (Par 72) zaprojektowane przez Martina Hawtree z firmy HawtreeLtd. z Wielkiej Brytanii, najstarsz? firm? na ?wiecie projektuj?c? pola golfowe. Pole MG&CC jest polem klasy mistrzowskiej. www.mazurygolf.pl

PRZYRODA - W okolicy Ostródy znajduje si? 8 rezerwatów przyrody, w tym najbli?sze: Rezerwat Rzeki Drw?cy i Rezerwat Sosny Taborskie. Istniej? tak?e dwa parki krajobrazowe: Pojezierza I?awskiego i Wzgórz Dylewskich (stok z czynnym wyci?giem narciarskim).

CZYNNA REKREACJA - Wokó? miasta roztaczaj? si? lasy, pola i ??ki, które stanowi? doskona?e miejsce do czynnej rekreacji i uprawiania sportów. Mo?na tu uprawia? sporty wodne, je?dzi? konno czy spacerowa?. Popularne s? tak?e wycieczki rowerowe.

HISTORIA - Niedaleko od Ostródy znajduje si? pole bitwy pod Grunwaldem, gdzie co roku odbywa si? kostiumowo-batalistyczna rekonstrukcja bitwy z udzia?em bractw rycerskich z ca?ej Europy. W samym regionie mo?na zwiedzi? 12 zamków gotyckich, z czego jeden znajduje si? w Ostródzie, a 3 w promieniu 60 km od miasta.

IMPREZY - Co roku w mie?cie odbywa si? szereg imprez kulturalnych i rozrywkowych, np.: Ostróda Reggae Festiwal, Ostróda Summer Hot Days, Dni Morza. W Ostródzie znajduje si? szereg restauracji, barów i pubów, wiele z nich po?o?onych bezpo?rednio nad Jeziorem Drw?ckim. Liczne sklepy i centrum handlowe pozwol? zaopatrzy? si? we wszystkie produkty nawet najbardziej wymagaj?cym klientom.

- SPA -

Oferta SPA:

Jedno z najlepszych spa na Mazurach - Relaks w malowniczo po?o?onym hotelu po??czony z zabiegami i odnow? biologiczn? to idealny pomys?a na weekend spa na Mazurach. Basen solankowy z przeciwpr?dami, wanny jacuzzi, sauna sucha, ?a?nia parowa Rhassoul sprawi?, ?e ?ycie nabierze barw i harmonii. Szeroki wybór zabiegów na twarz i cia?o oraz masa?y pozwoli na zaczerpni?cie oddechu po ci??kim tygodniu w pracy. Tajemnica Willa SPA tkwi w unikalnym po??czeniu najlepszych produktów firmy Clarins i Organique Spa Academie, niezwyk?ych technik ich aplikacji oraz ?yczliwych relacji naszych terapeutów. Zastosowanie urz?dze? najnowszej technologii takich jak: Laser VITALASE, Laser IPL+RF, Bodyka TGS poprawi kondycj? Twojego cia?a i zapewni blask oraz j?drno?? skóry. Zapraszamy do naszego spa na Mazurach.

- Wy艣lij wiadomo艣膰/zapytanie -

Imi臋 i nazwisko:
Adres e-mail:
Tre艣膰 wiadomo艣ci:
Kod potwierdzaj膮cy:
Kod potwierdzaj膮cy
Obiekty w pobli偶u

Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.