Centrum Konferencyjne PIAP
Centrum Konferencyjne PIAP
140 Ilo艣膰 miejsc
konferencyjnych
0 Ilo艣膰 miejsc
noclegowych
60 Ilo艣膰 miejsc
w restauracji
Ulica: al. Jerozolimskie 202Telefon: 0 535 830 900
Miasto: WarszawaEmail: wy艣lij wiadomo艣膰
Kod pocztowy: 02-486Strona internetowa: odwied藕
Wojew贸dztwo: MazowieckieRezerwacja: Nie podano

Centrum Konferencyjne PIAP

Opis obiektu:

Centrum Konferencyjne PIAP to wyposa?ony w nowoczesny sprz?t multimedialny kompleks klimatyzowanych sal, o konfigurowalnej wielko?ci, daj?cy mo?liwo?? przeprowadzenia spotka? o zró?nicowanej liczbie uczestników. Parterowa lokalizacja pomieszcze?, brak schodów, podjazdy i por?cze oraz specjalna toaleta umo?liwiaj? korzystanie z niego równie? osobom niepe?nosprawnym.

Lokalizacja Centrum, ze wzgl?du na blisko?? Lotniska Ok?cie (3 km) oraz Dworca Centralnego (6 km), zapewnia ?atwy i wygodny dojazd ró?nymi ?rodkami lokomocji, w tym komunikacj? miejsk?. Dla go?ci korzystaj?cych z samochodów przygotowano du?? powierzchni? parkingow? pod sta?ym nadzorem, a w razie potrzeb tak?e strze?on?.

Odr?bny zespó? pomieszcze?, jaki stanowi Centrum Konferencyjne, pozwala na korzystanie z niego w sposób ca?kowicie niezale?ny od pracy pozosta?ych cz??ci Instytutu. Dodatkowo, u?ytkownicy Centrum maj? mo?liwo?? cieszenia si? urokiem malowniczego otoczenia terenu Instytutu, którego cz??? stanowi starannie wypiel?gnowany ogród z dojrza?? zieleni?. Centrum dysponuje profesjonalnym zapleczem gastronomicznym i gospodarczym, pozwalaj?cym na wydawanie przygotowywanych na miejscu posi?ków o dowolnym standardzie, uzgodnionym z organizatorami. Wszystkie sale Centrum Konferencyjnego PIAP wyposa?one s? standardowo w dost?p do ?wiat?a dziennego z mo?liwo?ci? zaciemnienia, klimatyzacj?, sprz?t multimedialny (nag?o?nienie, mikrofony bezprzewodowe, ekrany, rzutnik), flipcharty oraz ??cze internetowe (sta?e/wi-fi). Do dyspozycji u?ytkowników jest równie? telefon, komputer, drukarka/kopiarka i faks. Ze wszystkich pomieszcze? Centrum, w tym obszernego foyer, zapewniony jest ?atwy dost?p do ogrodu letniego z ?awkami oraz zimowego z kanapami i stolikami. Oferta Centrum Konferencyjnego PIAP obejmuje tak?e obs?ug? znajduj?cej si? na miejscu szatni oraz mo?liwo?? zapewnienia dowozu uczestników z dworca, lotniska lub dowolnie wybranego miejsca.

- Wy艣lij wiadomo艣膰/zapytanie -

Imi臋 i nazwisko:
Adres e-mail:
Tre艣膰 wiadomo艣ci:
Kod potwierdzaj膮cy:
Kod potwierdzaj膮cy
Obiekty w pobli偶u

Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.