Nawigacja
Artykuły: Aktualno?ci
Nowa jako?? w restauracjach Winestone

Ju? od 12 do 25 pa?dziernika w restauracjach Winestone w hotelach Mercure w ca?ej Polsce b?d? dost?pne dania przyrz?dzane z wieprzowiny sygnowanej certyfikatem PQS (Pork Quality System). To dopiero pocz?tek, poniewa? w planach s? kolejne akcje promuj?ce serwowanie potraw na bazie wysokiej jako?ci produktów ?ywieniowych.


Nowe sale konferencyjne w Hotelu Pod Che?mem

Przy restauracji Pod Che?mem w ma?opolskiej miejscowo?ci Ropa powsta? nowy trzygwiazdkowy hotel. To niewielki obiekt dysponuj?cy dziesi?cioma pokojami i dwiema salami konferencyjnymi.


Nowy hotel uzdrowiskowy ruszy? w ?winouj?ciu

W lipcu 2015 roku pierwsi go?cie nowego West Baltic Hotel Wellness & SPA mogli skorzysta? z bogatej oferty kompleksu Healthiness & SPA, usytuowanego przy pla?y znanego kurortu w ?winouj?ciu.


Odkryj Mercure na nowo

Mercure to druga co do wielko?ci sie? hoteli w Europie w klasie midscale i jeden z liderów na rynku polskim. Charakteryzuje si? wyj?tkowym podej?ciem do go?cia oraz niezwyk?ym wystrojem hoteli inspirowanym histori? miast, w których si? znajduje. Co wi?cej, odwiedzaj?cych zaskakuje wachlarzem ofert specjalnych, takich jak „Sweet Secret by Mercure”. W tym roku jej ambasadork? zosta?a Dorota Gardias.


Oglnopolska Konferencja Naukowa Zarz?dzanie Ekonomia Finanse Aktualne trendy i tendencje rozwojowe

Exante TC zaprasza do udzia?u w: Ogólnopolskiej Konferencji „Zarz?dzanie Ekonomia Finanse Aktualne trendy i tendencje rozwojowe”


Orbis sprzedaje hotele Mercure w Lublinie i w Zamo?ciu

Orbis zawar? przyrzeczon? umow? sprzeda?y hotelu "Mercure Lublin Centrum" w Lublinie oraz hotelu "Mercure Zamo?? Stare Miasto" w Zamo?ciu, poda?a spó?ka w komunikacie. Cena ??czna transakcji to 21,5 mln z?.


Orbis sprzedaje hotele Mercure w Lublinie i Zamo?ciu

Grupa Orbis ma przedwst?pn? umow? sprzeda?y na rzecz DWP zorganizowanej cz??ci przedsi?biorstwa Mercure Lublin Centrum w Lublinie oraz zorganizowanej cz??ci przedsi?biorstwa Mercure Zamo?? Stare Miasto za cen? ??czn? 21,5 mln z? netto, poda?a spó?ka.


Orient express z modelkami Hexeline

Niezwyk?y pokaz mody marki Hexeline, wzorowany na paryskim pokazie Louis Vuitton, zorganizowanym na dworcu kolejowym w Pary?u, odb?dzie si? tym razem w Kielcach. Na kieleckim dworcu zostanie wy??czony jeden peron, na który wjedzie specjalny poci?g z modelkami, które zaprezentuj? najnowsz? kolekcj? Hexeline, wiosna-lato 2015.


PANI PREMIER EWA KOPACZ ODWIEDZI?A DWOREK R?ANY W NAMYS?OWIE

Sierpie? 2015 roku zapisze si? w historii Dworku Ró?anego w Namys?owie, mie?cie w województwie opolskim, wyj?tkowym wydarzeniem, którym by?o goszczenie szefowej polskiego rz?du, pani premier Ewy Kopacz – poinformowa?a strona DworekRozany.blogspot.com


Port-Hotel zmienia nazw?

Spó?ka Port-Hotel zmienia nazw? i od 13 sierpnia funkcjonuje jako Chopin Airport Development. Firma przestaje by? wy??cznie spó?k? hotelow?, staj?c si? równie? operatorem i administratorem nowo powstaj?cych komercyjnych zasobów nieruchomo?ciowych Grupy PPL.


Powstaje nowe Forum Kongresowe w Katowicach

Forum Kongresowe Katowice - Chorzów powstaje przy hotelu Best Western. Obiekt ma mie? cztery kondygnacje i ponad 3 tysi?ce mkw. powierzchni - informuje dziennikzachodni.pl


Powstanie hotel przy Manufakturze

Spó?ka Legs zap?aci 3 mln z? za nieruchomo?? przy ul. Ogrodowej 21 w ?odzi. W miejscu dawnej przychodni ma powsta? hotel - informuje gazeta.pl.


Przebudowa sali by?ego kina Orze? w Elbl?gu - b?dzie pe?ni?a funkcje konferencyjne i widowiskowe

Filmy w dawnym kinie Orze? wy?wietlano jeszcze do pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych. Istniej?ce w tym samym budynku kasyno wojskowe, zamkni?to z kolei w 2010 r. Po obu instytucjach pozosta? du?y zabytkowy budynek, który obecnie jest siedzib? Klubu garnizonowego 16 PDZ. Powsta?y tu? przed drug? wojn? ?wiatow? obiekt przy ul. Królewieckiej 167, a szczególnie sala kinowa wymaga odnowy. Wojsko w?a?nie przygotowuje projekt jego przebudowy. Po modernizacji s?u?y? on b?dzie do organizacji konferencji, wydarze? i odpraw. 


Restauracja Pod Che?mem wzbogaci?a ofert? o us?ugi hotelowe

Nowy trzygwiazdkowy hotel pojawi? si? od kwietnia na hotelarskiej mapie województwa ma?opolskiego. Nowy obiekt zlokalizowany w miejscowo?ci Ropa powsta? przy dzia?aj?cej ju? od kilkunastu lat (od 1996 roku) restauracji Pod Che?mem.


Ro?nie popyt na 5-gwiazdkowe hotele

Luksusowy Hotel Europejski w Warszawie ma by? wyremontowany do ko?ca przysz?ego roku.

Zasady użytkowników

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materiały prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.