Nawigacja
Artyku艂y: Aktualno?ci
Darmowy nocleg w ofercie HRS

Posiadacze smartfonów Samsung Galaxy S6 i S6 edge otrzymaj? od firmy HRS mo?liwo?? rezerwacji darmowego noclegu.


EXPO Krak體 jak studio filmowe

Nie bez przyczyny Mi?dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków nazywane jest przestrzeni? do zada? specjalnych. W ostatnim czasie w nowym obiekcie Targów w Krakowie odby?y si? m.in.: 36-godzinny konwent fanów mangi i anime, mi?dzynarodowy turniej karciany dla ponad tysi?ca graczy, a w czerwcu Centrum przemieni?o si? w najwi?ksze studio tatua?u w Polsce. A to tylko namiastka niezwyk?ych metamorfoz wielofunkcyjnego obiektu, który w lipcu doskonale spisa? si? w roli… studia filmowego. To w?a?nie w EXPO Stanis?aw Soyka we wspó?pracy z chórem Cracow Singers zrealizowa? zdj?cia do swojego najnowszego klipu pt. Shakespeare a cappella!


EXPO Krak體 Zwyci?zc? konkursu MP Power Awards w kategorii MultiVenue

MP Power Venue to konkurs ofert na najlepsz? infrastruktur? eventow?, a jego laureaci szczyc? si? szczególnym potencja?em do organizacji ró?nego rodzaju eventów. Co sprawi?o, ?e to w?a?nie Mi?dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków zdoby?o w tym roku nagrod??


Festiwalowe... love z EXPO Krak體!

Co ??czy mi?o?ników gier komputerowych oraz fanów mangi i anime ze sztuk?… tatua?u? Wspólnymi cechami s? mi?dzy innymi niesamowita atmosfera panuj?ca podczas konwentów i festiwali o tej tematyce oraz miejsce, w którym si? odbywaj?. Sk?d to wiemy? W?a?nie takie nietypowe wydarzenia, wyczekiwane przez mi?dzynarodowe grono uczestników, na sta?e zago?ci?y w kalendarzu Mi?dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, gdzie tempo nie zwalnia nawet w okresie wakacyjnym.


Firmowe o?rodki wczasowe id? pod m?otek

PKP, Poczta Polska czy Jastrz?bska Spó?ka W?glowa to firmy, które wci?? posiadaj? w?asne o?rodki wczasowe. Jest to jednak stan tymczasowy - pisze Gazeta Wyborcza.


Herbarium Hotel & Spa pod Bydgoszcz? z czterema gwiazdkami

Herbarium Hotel & Spa pod Bydgoszcz?Otwarty wiosn? tego roku, hotel konferencyjny Herbarium po?o?ony nad Jeziorem Chomi?skim, doczeka? si? oficjalnej kategoryzacji i otrzyma? status czterech gwiazdek. Obiekt to nie tylko miejsca noclegowe, ale przede wszystkim obszerna strefa spa oraz spora przestrze? konferencyjna. Herbarium Hotel & Spa dysponuje trzema salami konferencyjnymi, w pe?ni wyposa?onymi w nowoczesny sprz?t audiowizualny, z widokiem na jezioro oraz...


Hilton inwestuje w Krakowie

Sie? Hampton by Hilton, jedna z marek Hilton Worldwide posiadaj?ca ponad 2000 hoteli z kategorii ekonomicznej, 8 maja przywita pierwszych go?ci w Krakowie. Hampton by Hilton Kraków mie?ci si? przy ulicy D?bskiej i oferuje 161 pokoi.


Hotel przy wroc?awskim lotnisku ju? otawrty

8 maja przy ul. Rakietowej 33 we Wroc?awiu wystartowa? Terminal Hotel. Jego atutem jest lokalizacja w pobli?u lotniska - pisze gazeta.pl.


Hotel Royal w Krakowie og?osi? przetarg na najem pomieszcze? gastronomicznych

Nale??cy do Grupy Hoteli WAM, Hotel Royal w Krakowie og?osi? przetarg na najem pomieszcze? restauracyjnych mieszcz?cych si? na terenie hotelu. Zainteresowani mog? sk?ada? oferty w terminie do dnia 21 wrze?nia 2015 do godziny 15 – informuje strona HoteleWAM.pl


Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju przyj?? ju? pierwszych go?ci

Wydarzeniem ko?ca ubieg?ego roku by?o otwarcie trzeciego Hotelu SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju. Pierwsi go?cie ju? mieli okazj? odkrywa? wn?trza tego wyj?tkowego miejsca. Swoimi uwagami ju? podzielili si? na portalu TripAdvisor. Poprawiaj?ca si? infrastruktura drogowa sprawi?a, ?e hotel mo?e liczy? nie tylko na go?ci z po?o?onego 1,5 godziny jazdy od Wroc?awia i licznie odwiedzaj?cych Kotlin? K?odzk? go?ci z zagranicy – Niemiec i Czech, ale równie? i Warszawy. Dojazd ze stolicy Polski, Niemiec czy Austrii zajmuje po tyle samo czasu – ok. 5 godzin.


Hotel SPA Dr Irena Eris Wzg髍za Dylewskie i Hotel SPA Dr Irena Eris Polanica Zdr骿 zwyci?zc? TRAVELLERS' CHOICE 2016

Czternasty rok z rz?du serwis TripAdvisor®  wybra? najlepsze obiekty na ?wiecie w oparciu o miliony recenzji i opinii zebranych w ci?gu jednego roku od podró?nych z ca?ego ?wiata.


Hotele Best Western w Polsce z certyfikatem jako?ci najwi?kszego serwisu turystycznego na ?wiecie

Ponad 1800 hoteli Best Western na ca?ym ?wiecie, w tym 6 w Polsce, zdoby?o w tym roku certyfikat jako?ci serwisu TripAdvisor®. Wyró?nienie to przyznawane jest obiektom, które ?wiadcz? us?ugi na najwy?szym poziomie, co potwierdzaj? pozytywne opinie regularnie wystawiane przez u?ytkowników serwisu.


Hotele Diament stawiaj? na kultur?

W obecnych czasach hotel to nie tylko przystanek w podró?y, miejsce spotka? biznesowych czy te? strefa relaksu i odpoczynku. Udowadnia to Sie? Hotele Diament, która aktywnie wspiera i inwestuje w warto?ciowe inicjatywy kulturalne.


Hotele Diament zwi?kszy?y potencja? noclegowy o 40 proc

W ostatnim dniu kwietnia br. dobieg? ko?ca, trwaj?cy od drugiej po?owy 2014 r., proces przej?cia sieci hotelarskiej Stylehotels, która tym samym zako?czy?a swoj? dzia?alno?? na rynku. Pi?? nowych obiektów sta?o si? cz??ci? sieci Hotele Diament i przesz?o proces rebrandingu, a dotychczasowi pracownicy Stylehotels automatycznie zyskali nowego pracodawc?.


Integrated Multimedia Systems Event w EXPO Krak體

16-17 wrze?nia br. w EXPO Kraków odb?dzie si? druga edycja Integrated Multimedia Systems Event. Celem wydarzenia jest promowanie trendów oraz rozwi?za? audiowizualnych najnowszej generacji, jak równie? wskazanie mo?liwo?ci wykorzystania nowych technologii z sektora AV w biznesie, edukacji i kulturze. G?ównym Partnerem Technologicznym IMSE 2015 jest firma SAMSUNG.

Zasady u偶ytkownik贸w

Dane kontaktowe

Kontakt z nami
kontakt@konfera.pl

Oferty promocyjne oraz materia艂y prasowe
kontakt@konfera.pl

Wszytkie prawa zastrzezone Konfera.pl
Projekt: ProjektWordpress.pl, Kodowanie: Daris - Theme Falcon - Powered by PHP-Fusion copyright 漏 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.